ความยั่งยืน - Explorar Hotels and Resorts

ความยั่งยืน

การเข้าพักของคุณสร้างความแตกต่าง

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสวรรค์ และคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับเรา ลูกเรือที่ Explorar Phangan เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท้องถิ่นจํานวนมากที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องและรักษาชีวิตบนเกาะ อยู่กับเราและสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อชุมชนท้องถิ่นในขณะที่เราสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ความยั่งยืน