קיימות - Explorar Hotels and Resorts

קיימות

השהייה שלכם עושה את ההבדל

אנו מחויבים לעשות שינוי חיובי בגן העדן ואתם מוזמנים להצטרף אלינו. הצוות באקספלורר פנגאן הוא חלק ממספר פרויקטים מקומיים שנועדו להגן ולשמר את החיים באי. הישארו איתנו וצרו השפעה משמעותית על הקהילה המקומית בעודנו בונים עתיד בר-קיימא יותר.

קיימות