ความยั่งยืน - Explorar Hotels and Resorts

ความยั่งยืน

สร้างผลกระทบกับการเข้าพักของคุณ

Explorar Koh Samui เป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว มันเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ทีมงานของเราได้เปิดตัวหรือเข้าร่วมโครงการริเริ่มในท้องถิ่นหลายแห่งเพื่อปกป้องและสร้างสวรรค์อันล้ําค่านี้ขึ้นใหม่ การเข้าพักของคุณช่วยให้เรารักษาเกาะและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในขณะที่เราสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ความยั่งยืน