Gastronomic Series | คลิปเบย ความสัมพันธ์แบบฝรั่งเศสกับ Vanessa Huang - Explorar Hotels and Resorts
Gastronomic Series | คลิปเบย ความสัมพันธ์ฝรั่งเศสกับ Vanessa Huang

Gastronomic Series | คลิปเบย ความสัมพันธ์ฝรั่งเศสกับ Vanessa Huang

8 มีนาคม 2567 | กิจกรรม ส.ป.ก. 18:00 - 22:00

Explorar ฉลองวันสตรีสากลปี 2024 กับเชฟ Vanessa Huang หนึ่งในเชฟหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียและเชฟเจ้าของ Ephernite ร้านอาหารมิชลินไกด์ที่มีชื่อเสียงในไทเป ร่วมกับ Explorar Brand Culinary Director, MCF Chef Raphael แขกผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับโอดิสซีย์ด้านอาหารสุดพิเศษ 6 คอร์สที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสที่ Explorar Koh Samui

อาหารค่ํา 6 คอร์ส: 3,790 ++ บาท
เพิ่มการจับคู่ไวน์: 2,200 ++ บาท